Løypeinfo

VIKERFJELLØPET

2021

12-13 MARS

LøypenettetKlubbens løypenett ligger på vikerfjell med start rett nedenfor Tosseviksetra. Fra egen parkering er det tilrettelagt med utedo, oppstallingsområde og plasser til telt og lavvo. Vi har også en lavvo stående midt ute i løypenettet med vedovn og utedo som er åpen for alle, så her skal det være tilrettelagt for å trene eller rekreasjonskjøring for alle. Deler av løypenettet ligger innenfor Vikerfjell naturreservat. Her inne må man opptre varsomt. Alt av trevirke er fredet innenfor reservatet, så skal man slå leir og ha brensel så er det enklest å gjøre dette på en av de to plassene vi har tilrettelagt for overnatting (parkeringen og lavvoen). Forsøpling er strengt forbudt (en selvfølge over alt) og vi oppforder ekstra til at alle plukker med seg sokker de ser på vei gjennom løypenettet.AdkomstE-16 nord for Hønefoss. Følg skilting mot Vikerfjell mellom Hallingby (rett etter snittsmåling om du kommer fra sør) og Nes i Ådal (rett før snittmåling om du kommer fra nord). Ta til høyre etter brua og følg veien nordover til avkjøring til Tosseviksetra. Betal i bommen følg veien til det står skiltet til parkering hundespann.ParkeringVi har et helt eget startområde med egen parkering for hundespann. Her er det viktig å parkere fornuftig inntil kanten så det er plass til å snu for andre. Det er tilrettelagt for sjekkpunkt-trening på innsiden av parkeringen med staur og naturlige trær til å binde spannene i. Skal man overnatte legger man da telt/lavvo på utsiden av selve oppstallingsområde. Alle skal rydde helt opp etter seg etter endt treningstur. Dvs halm, høy, møkk, sokker osv skal fjernes.LavvoVi har en lavvo stående rett syd for Svarttjern som er åpen for alle. 

Her er det vedovn, utedo og godt egnet til sjekkpunkt trening. Naturlige trær brukes til å binde fast spannet, underlag medbringes både inn og ut av den enkelt. Samme regler for rydding gjelder her som på parkeringen. Det er ved i lavvoen, men bruker man lavvoen ofte setter vi pris på om man bidrar med litt ved innimellom. Dette kan legges igjen ved konteiner på parkeringen så frakter vi det inn med skuter senere. Lavvoen skal være ryddet når man folater den.


VIKTIG!

DØRA GÅR INNOVER!

        Medlems fordeler!